Podpis elektroniczny jest bezpiecznym narzędziem, który pozwala na sprawdzenie autentyczności osoby składającej dokumenty w wersji cyfrowej.  Specjalnie wygenerowany certyfikat odczytuje się za pomocą urządzeń, które pozwalają na złożenie elektronicznie podpisanie dokumentu. Właściciel podpisu dołącza do dokumentu cyfrowego odpowiednik podpisu odręcznego. Do certyfikatu może być przypisana tylko jedna osoba. Mechanizmy zabezpieczające szyfrują podpis elektroniczny zapewniając pełne bezpieczeństwo.

Gdzie stosuje się podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest traktowany jako zamiennik podpisu odręcznego. Dokument podpisany przy jego użyciu jest traktowany tak samo jak podpis własnoręczny. Podpisem elektrycznym możesz się posłużyć przy składaniu e-deklaracji podatkowych, e-deklaracji ZUS, podpisywaniu faktur elektronicznych, umów, weryfikacji autorstwa różnego rodzaju dokumentów, składaniu ofert przetargowych, pism, podań oraz formularzy rejestracyjnych.

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Taka wersja podpisu znacznie ułatwia nam życie i oszczędza nasz czas. Wychodzimy więc na przeciw potrzebom dzisiejszych czasów i oferujemy wszystko czego potrzebujesz do założenia cyfrowego podpisu.