Aktywna Tablica w latach 2017-2019

Czym jest Aktywna Tablica?

Program „Aktywna Tablica” to rządowa inicjatywa mająca na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na lata 2020-2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa. Finansowanie programu będzie w 80 % pokrywane ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Kto może skorzystać z programu „Aktywna Tablica” w roku 2021?

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

 • Publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej

 • Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)

 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)

 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Harmonogram programu „Aktywna Tablica” na rok 2021.

Do złożenia wniosków zostało jeszcze:
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Placówki mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakupienie między innymi:

 • Interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

 • Tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub bez

 • Głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku

 • Pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Materiałów do nauczania kodowania i robotyki

 • Notatników, linijek i drukarek brajlowskich

Czy wiesz że …

W latach 2017-2019 podczas pierwszej edycji programu skorzystało ze wsparcia finansowego prawie 12 tysięcy szkół, które otrzymały łącznie ponad 165 mln zł.

Jaką kwotę można uzyskać?

Potrzebujesz pomocy? Masz jakieś pytania, lub chcesz poznać szczegóły?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 606 287 079

lub przez formularz poniżej:

[contact-form-7 id=”7″ /]

GOTOWY
NA WSPÓŁPRACĘ.