ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

 Wraz z dniem 18 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r. W sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Do dnia 31 grudnia 2020r. – do:

a)świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b)sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Do dnia 30 czerwca 2021r. – do świadczenia usług:

a)fryzjerskich,

b)kosmetycznych i kosmetologicznych,

c)budowlanych,

d)w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e)prawniczych,

f)związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –wyłącznie w zakresie wstępu

Rozporządzenie w pliku PDF: Odnośnik